Privacybeleid

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

Best Buddy Pets B.V., gevestigd aan Kibbelveen 5 7848 TA Schoonoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http:/www.bestbuddy-pets.nl
Kibbelveen 5 7848 TA Schoonoord
+31591382115

Dorien Zuidland is de Functionaris Gegevensbescherming van Best Buddy Pets B.V. Zij is te bereiken via treats@bestbuddy-pets.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Best Buddy Pets B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via treats@bestbuddy-pets.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Best Buddy Pets B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Best Buddy Pets B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Grondslag: enerzijds de overeenkomst met u gesloten, anderzijds wettelijk verplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Best Buddy Pets B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Best Buddy Pets B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Best Buddy Pets B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:
-Debiteuren- en crediteurenadministratie 7 jaar
-Acquisitiedoeleinden 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Best Buddy Pets B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Best Buddy Pets B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vind u de derden die toegang hebben tot de gegevens die verzameld worden op de website van Best Buddy Pets B.V., indien toegestemd. 

Delen van persoonsgegevens met Google
Een partij die ook toegang heeft tot de gebruiksgegevens die op de website van Best Buddy Pets B.V. verzameld worden, is Google. Zo gebruikt de website van Best Buddy Pets B.V. Google Analytics, een webanalyse dienst van Google. Google Analytics houdt onder andere uw klikgedrag op de website bij. Meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt indien u toestemming heeft gegeven, vind u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Delen van persoonsgegevens met Facebook
Best Buddy Pets B.V. is aanwezig op diverse social media zoals Facebook. Best Buddy Pets B.V. maakt daarnaast gebruik van de advertentiemogelijkheden op Facebook. Voor meer informatie over hoe Facebook gegevens verzamelt en gebruikt en hoe u uw privacy kunt beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook op Facebook Privacybeleid. U kunt hier uw recht uitoefenen om uw gegevens bij Facebook te verwijderen.  

Delen van persoonsgegevens met Kiyoh
Door middel van product- en shopreviews kunnen mensen hun ervaringen met elkaar delen over de producten en diensten van Best Buddy Pets B.V.. Onze klanten worden daarom per email uitgenodigd om reviews te plaatsen. Deze reviews worden onder strikte veiligheidseisen en conform de GDPR verwerkt door Kiyoh. Als u geen review-verzoeken van ons (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onderaan de mail. Meer informatie over hoe Kiyoh uw persoonsgegevens gebruikt, indien u toestemming heeft gegeven, vind u hier.

Delen van persoonsgegevens met Mailchimp
Om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en acties, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt naar u verzonden via het programma, Mailchimp. De nieuwsbrief wordt alleen naar u gestuurd indien u geabonneerd bent. Daarnaast kunt u zich ook ten alle tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Dit doet u onderaan in de mail. Voor meer informatie over hoe Mailchimp uw persoonsgegeven gebruikt, klikt u hier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Best Buddy Pets B.V. gebruikt zowel technische en/of functionele cookies, als marketing cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Marketing cookies
Best Buddy Pets B.V. gebruikt ook enkele marketing cookies. Marketing cookies zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen. Kort gezegd gaat het dan om het bijhouden van marketingactiviteiten. Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op de verschillende pagina’s van de website en de vorige websites te volgen. Het doel hiervan is om u advertenties te laten zien die relevant en aantrekkelijk zijn voor u. Deze cookies worden verzameld wanneer u de cookies accepteert. U kunt zich altijd afmelden voor cookies door onderaan de website op toestemmingsbeheer te klikken, waarnaar u op weigeren kan klikken. 

Overzicht Cookies
Hieronder vind u een overzicht van alle cookies die door Best Buddy Pets B.V. worden geplaatst.

 

Cookie

Soort Cookie

Doel

Bewaar-termijn

1.

_abck

Noodzakelijke Cookie

Wordt gebruikt om replay-cookie-aanvallen te detecteren en hiertegen te beschermen – De cookie is noodzakelijk voor de veiligheid en integriteit van de website.

Maximaal 1 jaar

2.

ak_bmsc

Noodzakelijke Cookie

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om

valide rapporten te kunnen maken over het gebruik van de website.

Maximaal 1 dag

3.

AWSELB

Noodzakelijke Cookie

Wordt gebruikt om verkeer naar de website over verschillende servers te verdelen om de responstijden te optimaliseren.

Maximaal 1 sessie

4.

AWSELBCORS

Noodzakelijke Cookie

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in de context van taakverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren.

Maximaal 1 dag

5.

bm_sz

Noodzakelijke Cookie

Gebruikt in context met de BotManager van de website. De BotManager detecteert, categoriseert en stelt rapporten samen over potentiële bots die toegang proberen te krijgen tot de website.

Maximaal 1 dag

6.

cookies.js

Noodzakelijke Cookie

Bepaalt of de bezoeker het cookie-toestemmingsvenster heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat de cookie toestemming geeft

Bij herintreding wordt de box niet opnieuw getoond

Maximaal 1 sessie

7.

wc_cart_hash_#

Functionele Cookie

Een cookie om artikelen in de winkelwagen op te slaan.

Maximaal 10 jaar

8.

wc_fragments_#

Noodzakelijke Cookie

Een first-party sessiecookie om de artikelen die u in uw winkelwagentje hebt geplaatst te onthouden en ervoor te zorgen dat de winkelwagenfunctionaliteit goed werkt.

Maximaal 1 sessie

9.

_fbp

Marketing Cookie

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van derden

adverteerders.

Maximaal 3 maanden

10.

_mcid

Marketing Cookie

Deze cookie registreert gegevens over de bezoeker. De informatie wordt gebruikt om de advertentierelevantie te optimaliseren.

Maximaal 1 jaar

11.

lastExternalReferrer

Marketing Cookie

Detecteert hoe de gebruiker de website heeft bereikt door het laatste URL-adres te registreren.

Maximaal 10 jaar

12.

lastExternalReferrerTime

Marketing Cookie

Detecteert hoe de gebruiker de website heeft bereikt door het laatste URL-adres te registreren.

Maximaal 10 jaar

13.

_mc_anon_id

Functionele Cookie

Dit is een functionele cookie van Mailchimp die wordt gebruikt om de UI/UX-interactie met zijn platform te evalueren

Maximaal 1 sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Best Buddy Pets B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar treats@bestbuddy-pets.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Best Buddy Pets B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Best Buddy Pets B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via treats@bestbuddy-pets.nl